Alle børn har ret til at være børn

Slagslunde – Ganløse Sogne

Bidrag til Slagslunde-Ganløse menighedspleje kan indbetales på

Konto. nr. 1345 3497551829 i Nordea, Stenløse afd.

Menighedsplejen yder støtte til familier i vores sogne, bl.a.via Børnebandens støtte til børn og unge:

Akutkassen

Julehjælp

Sommerhjælp

Skolemælk og mad

Sundhedsplejerskens teenage-hygiejne-kasse

Ved indbetaling bedes følgende oplyst:  Navn – evt. firma samt  at man ønsker at pengene skal bruges til formål der støttes af Børnebanden.

På vegne af menighedsplejen takker vi for alle bidrag, der er brug for dem!

Med venlig hilsen

Helle Due Jacobsen,

Kordegn Slagslunde-Ganløse sogne

Slagslunde-Ganløse Kirkekontor, Rytterskolen, Østergade 1, Ganløse, 3660 Stenløse

Kontortid: Tirsdag-fredag kl. 10-12 torsdag tillige kl. 16-18

Telefon: 48 18 45 00,  E-mail: hedj@km.dk