Alle børn har ret til at være børn

Donationer og sponsorater

Erfaringen fra julehjælpen viste os, at det er relativt nemt at skaffe sponsorer og donationer, fordi hjælpen (enten i form af naturalier eller penge) går direkte til et afgrænset området og en begrænset mængde børn. Det er med andre ord en overskuelig hjælp at give.

Dokumenteret donation

I tilfælde af pengegaver ønsker sponsoren som regel et officielt papir til skattemyndighederne (de fleste donationer i DK er fradragsberettigede).
Kirken har formaliseret dette, og derfor går hjælpen gennem kirken.

Hvordan

Se: http://www.boernebanden.ganloseby.dk/donationer/bidrag-til-bornebanden-via-menighedsplejen