Alle børn har ret til at være børn

 

Sponsornyt:

 

TUSIND TAK FOR JULEHJÆLPEN 2017

Det er nu 5. år, at folk og firmaer med stor gavmildhed har doneret penge, mad, godter og gaver, så udsatte børn og deres familier i Ganløse og Omegn kunne få en god jul med alt, hvad dertil hører. Julehjælpen blev også i år givet til de familier, der ansøger om julehjælp via Ganløse kirke eller Ganløse skole, og gennemført i praksis af Børnebanden. Her ønsker vi officielt at takke alle jer, der gav et bidrag via Børnebanden

Se listen over alle de firmaer og organisationer, der har givet støtte!


Børnebandens mission

At hjælpe børn i familier i nærmiljøet, så de får en barndom på så lige vilkår som muligt med deres jævnaldrene kammerater.
Hjælpen kan bestå i mad, penge, tøj, fripladser til fritidsaktiviteter o. lign.

Hjælpen kan enten være hjælp til dem, der kan og må hjælpe (kirken, skolen og sundhedsplejersken Janni.)
Eller hjælpen kan være direkte, hvis familien selv tager kontakt til Børnebanden.

Organisationen

Organisationen er frivillig, uforpligtende, uformel og ustruktureret. Har man lyst og overskud til at tage lederskab på et projekt – f.eks. kræmmermarked eller Ganløse by Night, så gør man det

Tavshedspligt

Børnebanden vil ikke få navne på de familier, som vi hjælper – medmindre familierne selv henvender sig til os. I det tilfælde forpligter vi os indbyrdes til total tavshed. Tavshedspligten er det, som tilliden er baseret på mellem de udsatte familier og Børnebanden/skolen/Janni/kirken. Det er kirken og skolen, som kender navnene (begge parter er lovformeligt omfattet en tavshedspligt) og al kontakt/hjælp fra Børnebanden til de trængte familier, går typisk gennem skole/kirken/Janni.

I mange tilfælde er den udsatte familie så bange for at fortælle om, hvor slemt det står til med deres økonomi, at de ikke tør henvende sig til skolen. De prøver at skjule det af frygt for at blive indberettet til de officielle myndigheder, som ”måske ikke egnede forældre”. Det er denne viden, at vi hele tiden skal have i baghovedet.

Fordomsfrihed

Som medlem af Børnebanden bliver man før eller siden nødt til at lægge alle forudfattede meninger på hylden – f.eks. i stil med ”hvorfor arbejder den mor ikke og selv tjener penge til mad…”.
Vi er her for at hjælpe børnene, og det gør vi ikke ved at stille spørgsmålstegn ved forældrene eller hvorfor de skal have hjælpen. Vi skal forholde os neutralt og stole på, at hvis man går til skole eller kirke med hatten i hånden, så er det fordi man har brug for hjælp.